برای اینکه بتوانید در همایش ثبت نام کنید می بایست فرم شرکت در همایش را پر کنید. این فرم بر اساس نوع عضویت شما امکان واریز مبلغ ثبت نام را به شما می دهد. از اینرو محققان گرامی می بایست بر اساس نوع عضویت (دانشجو یا عضو انجمن مهندسان مکانیک) اقدام به بارگذاری فایل تصویر کارت شناسایی خود در سامانه نمایند. چنانچه همزمان فردی دو نوع عضویت داشته باشد باید تصویر کارتهای شناسایی خویش را در یک فایل تهیه و بارگذاری نماید. پس از بارگذاری فایل ها در سامانه همایش، مدارک شما بررسی و عضویت شما تایید می شود. سپس شما می توانید نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایید.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-12-29
4,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-29
5,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1397-12-29
3,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-29
4,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1397-12-29
3,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-29
3,500,000 ریال
4
تا تاریخ 1397-12-29
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-12-29
2,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.