محورهای همایش:

دبیران تخصصی:

مکانیک جامدات

دکتر محمدرضا اسلامی

مکانیک ضربه

دکتر مجتبی صدیقی

دینامیک، ارتعاشات و کنترل

دکتر علی غفاری

مکانیک سیالات

دکتر مجید صفار اول

ترمودینامیک

دکتر محمدحسن سعیدی

انتقال حرارت و جرم

دکتر مهدی معرفت

انرژی و محیط زیست

دکتر قاسم حیدری نژاد

بیومکانیک، میکرو و نانومکانیک

دکتر مجید میرزایی

ساخت و تولید

دکتر محمدحسین صادقی

هوافضا

دکتر محمد همایون صدر

آموزش مهندسی مکانیک

دکتر محمود عرب یعقوبی

کاربرد مهندسی مکانیک در صنایع

دکتر غلامحسین لیاقت